Sunday, April 13, 2014

Kata Nama Am dan Kata Nama Khas

Kata nama am merujuk kepada manusia, haiwan, benda, tempat dan tumbuh-tumbuhan secara umum. Kata nama am ditulis degan huruf kecil.

Contoh : posmen, ikan, pintu, kereta, sekolah

Kata nama khas merujuk kepada manusia, haiwan, benda, tempat dan tumbuh-tumbuhan secara khusus. Kata nama khas mestilah ditulis dengan menggunakan huruf besar bagi huruf pertama setiap perkataan.

Contoh : Aishah Binti Ali, Sang Rangga, Taman Melawati. Samsung.

Kesalahan Umum Tatabahasa

Salah
Betul
Dalam perjalanan pulang, kami singgah di restoran selera kampung.
Dalam perjalanan pulang, kami singgah di Restoran Selera Kampung
Saya suka menggunakan pen berjenama pilot
Saya suka menggunakan pen berjenama Pilot